MÁJ 2017 Stavanie mája 28.4.2017                                  
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Dom smútku
Obecný úrad Čaklov
image MÁJ 2017
image Rekonštrukcia zdravotného strediska
image Dom smútku
image Obecný úrad Čaklov

VSD Košice  oznamuje občanom, že dňa 21.marca 2018 od 7.10 h do 17.00 h. bude prerušená distribúcia elektriny v časti obce Čaklov-školské byty č.d. 245,246,247,248,249 a č.d. 250.

Na základe zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a prijatého VZN č.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaklov. obec Čaklov má ustanovený poplatok za prenájom hrobového a urnového miesta na 15 rokov /jednorázový poplatok/ vo výške 3,- €.

Na každé hrobové miesto je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu do 30.04.2018  na obecnom úrade v Čaklove a hneď zaplatiť poplatok za každé hrobové miesto.

Právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia, resp. po vzájomnej dohode.

Hrobové miesta, na ktoré nebude uzatvorená nájomná zmluva, budú po určitom čase zlikvidované.

K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladovať záväzné stanovisko - súhlas na povolenie a prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia.

K žiadosti o vydanie súhlasu  je potrebné doložiť tieto náležitosti   -  viď  podrobnejšie v sekcii Dokumenty OcÚ    

                        DSCN1462

  DSCN1467 DSCN1451

DSCN1470 DSCN1501

   

DSCN1336

DSCN1344

DSCN1365

        DSCN1348

       DSCN1369

DSCN1384 DSCN1385DSCN1376 DSCN1370

Stavanie mája 28.4.2017

DSCN1216 DSCN1253

 DSCN1225

DSCN1251

 DSCN1268        DSCN1221

                   DSCN1269

DSCN1294 DSCN1284

   DSCN1289

DSCN1285

k1 kot.2

kotolňa 3  kotolňa 4

kotolňa 5 kotolňa 6

   

m1 m2

m3 m4

za1 za2

za3

za4  za5

za6 za7

za8

g

Výstavba bytovky s 15 bytovými jednotkami 

b2

Spevnená plocha pri Dome smútku pre 30 motorových vozidiel 

   2

sV mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.

     kd

kd1 

k4 k3

k7 k8

k9 k10

k13

k14  k15

17 k18

Protokol o získaní pečate rozvoja obce Čaklov za rok 2015

Národné informačné stredisko SR  a.s. Bratislava vykonala hodnotiacu analýzu 2926 obcí a miest SR.Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola naša samospráva pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu.Zozbierané údaje vyhodnotenia poskytuje Národné informačné stredisko SR a.s.štátnym inštitúciám,ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.Naša samospráva bude naviac zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a informácia o získaní pečate bude zverejnená aj na stránkach Ministerstva hospodárstva SR.  

     peepee 001

Čítať celý článok...

obrazok voľby

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR 5.3.2016 v obci Čaklov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                             1804

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                           1057

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny                                     3

Počet platných odovzdaných hlasov                                                         1035

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu 

Názov zakázky : Vypracovanie projektovej dokumentácie diela: Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov

Zakázka na poskytnutie  služby.

Zakázka zadávaná podľa §9, odst.9

1.Výzva PD MŠ  zverejnené 11.2.2016

2.Príloha ZoD zverejnené 11.2.2016

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neškorších predpisov 

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona 122/2013 Z.z.-kamerový systém

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č.122/2013 Z.z.-sprostredkovateľmi

Samospráva

Top správa
Základné informácie

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...

Život v obci

Top správa
Členská schôdza ZO SZZP

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...
Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...
Revitalizácia parku

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa
FSk Čaklov krstila nové CD

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...
Turnaj v kalčete

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...
Turistická akcia

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...
Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...
Počasie online


Projekt separovaného zberu

INFO      POPIS


  Harmonogram zberu odpadu  

2018

Rýchly kontakt

Adresa

Obecný úrad Čaklov
Čaklov č. 116
09435 pošta Soľ
Tel: 057/449 64 26
starosta obce: 057/48823 21
mobil starosta: 0905822561
Fax: 057/488 23 20
E-mail: info@obeccaklov.sk