Bytový dom

V kalendárnom roku 2016 sa plánuje zahájiť výstavba 15 bytových jednotiek v lokalite obce pri rímskokatolíckom kostole v Čaklove.

.Bytový dom 1Bytový dom 2