Materská škola (4 triedna )Obec Čaklov - zverejnenie

Názov zakázky : Vypracovanie projektovej dokumentácie diela: Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov

Zakázka na poskytnutie  služby.

Zakázka zadávaná podľa §9, odst.9

1.Výzva PD MŠ  zverejnené 11.2.2016

2.Príloha ZoD zverejnené 11.2.2016