Voľby do NR SR 2016

obrazok voľby

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR 5.3.2016 v obci Čaklov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                             1804

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                           1057

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny                                     3

Počet platných odovzdaných hlasov                                                         1035

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu