15 bytová jednotka a spevnená plocha pri Dome smútku

Výstavba bytovky s 15 bytovými jednotkami 

b2

Spevnená plocha pri Dome smútku pre 30 motorových vozidiel 

   2

s