Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Dňa 26.apríla 2018 zavítal do obce Čaklov splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity p. Ábel Ravasz so svojimi spolupracovníkmi, za účasti prednostu Okresného úradu Vranov nad Topľou Mgr. Andreja Krišandu. Splnomocnenca vlády a ďalších prítomných privítal starosta obce Andrej Dragula.

Hlavnou témou rozhovorov boli : sociálne bývanie, vzdelávanie, životné prostredie. Starosta obce mu prezentoval plánované riešenia, diskutovalo sa aj na tému ďalších projektov, ktoré podporuje Úrad splnomocnenca vlády. Po stretnutí na obecnom úrade sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity presunul do Spojenej školy v Čaklove a následne navštívil rómsku osadu kde sa oboznámil s výstavbou nájomných bytov nižšieho štandardu. Stretol sa s občanmi rómskej komunity. Splnomocnenec sa zaujímal o problémy , s ktorými sa potýka marginalizovaná rómska komunita v obci. Informoval prítomných o plánoch a činnostiach a o hľadaní spoločných tém a možnosti spolupráce pri riešení problémov v marginalizovanej rómskej komunity.

splnomocnec1  splnomocnenec2 splnomocnenc5 splnomocnenec3

splnomocnenec6 splnomocnenec4