Výsledky hlasovania vo voľbách do samosprávy obcí 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov        1856

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        1143   

Počet voličov,ktorí  odovzdali obálku                      1142 

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva                                                          1112

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby starostu obce                     1110

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Andrej  Dragula   Smer - sociálna demokracia             655

2. Eva Maľudyová    Slovenská národná strana               455

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

  v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Peter Vozňák Smer - sociálna demokracia                     423

2. Martin Biž Kresťanskodemokratické hnutie                    420

3. Roman Goroľ,Bc. Smer- sociálna demokracia               398

4. Eva Maľudyová Slovenská národná strana                    392

5. Silvia Kmecová,PhDr.Nezávislá kandidátka                  362

6. Bernardína Jedináková,Ing. Nezávislá kandidátka       342

7. Ján Demeter, Ing. Nezavislý kandidát                            333

8. Stanislav Hudák Smer - sociálna demokracia                330

9. Martin Huňák Európska demokratická strana                 325

Nahrádnici - kandidáti, ktorí neboli zvolení  za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí počtu získaných platných hlasov : 

 1. Jozef Ungrady Kresťanskodemokratické hnutie            289

2. Miroslav Jakubov, Ing. Európska demokratická strana   286

3. Cyril Huňák Európska demokratická strana                    277

4. František Stahorský Národná koalícia                            274

5. Miroslav Huňák Európska demokratická strana             270

6. Marcela Voľanská, Smer – sociálna demokracia           245

7. Peter Trebuňák Národ spravodlivosť- naša strana        240

8. Milan Giňo Európska demokratická strana                    239

9. Cyril Ovšák Strana občianskej ľavice                            238

10. Michal Goroľ Strana občianskej ľavice                        204

11. Miroslav Ovšák Strana občianskej ľavice                    192

12. Michal Giňo Smer – sociálna demokracia                   189

13. Viliam Maxim, Mgr. Sme rodina – Boris Kollár            173

14. Ján Mikulášik Smer – sociálna demokracia                153

15. Jozef Kotľár Strana občianskej ľavice                         140

16. Peter Bíž Národ a Spravodlivosť – naša strana          139

17. Pavol Bíž Smer – sociálna demokracia                       118