Pozvánka

 Ping-Pong-Paddle-192621


Obecný úrad Čaklov

organizuje stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa

uskutoční 5.1.2019 o 13.00 hod. v kultúrnom dome v Čaklove.