Vymenovanie p. Márie Feškovej

do funkcie riaditeľky Materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie od 1.10.2019 - do 30.9.2024, dňa 30.9.2019 za prítomnosti zamestnancov MŠ v Čaklove.

r2

 r3