Oznam

  

Obec Čaklov oznamuje, že v obci Čaklov je už v prevádzke Zberný dvor.

Na tomto Zbernom dvore je možné odovzdať všetky komodity objemného odpadu – elektrické a elektronické zariadenia, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, kovy, plasty, sklo, papier okrem komunálneho odpadu a pneumatík.V prípade, že chcete tento odpad odovzdať na zbernom dvore, môžete si telefonicky v pracovných dňoch dohodnúť termín odovzdania odpadu.

PONDELOK 8:20 – 16:00 hod.                                                     Telefónne čísla:                                     

UTOROK       8:20 - 16:00 hod.                                                     Berta Stanislav: 0908 622 848

STREDA         8:20 – 17:00 hod.                                                     Bužo Milan: 0910 191 832

ŠTVRTOK     8:20 – 16:00 hod.                                                     Nagy Roderik: 0917 571 510

PIATOK          8:20 – 15:00 hod.                                                     Demčák Jozef: 0905 182 749

                                                                                                          Obecný úrad Čaklov: 057/449 64 26

 

obr.1 obr2  obr.3