Rekonštrukcia Kultúrneho domu

V mesiaci november 2016 sa uskutočnila v obci " Rekonštrukcia kultúrneho domu ", obnovila sa fasáda, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia na prízemí, schodište, zábradlia, na 1. poschodí sa vybudovali sociálne zariadenia a tri salóniky.

     kd

kd1 

k4 k3

k7 k8

k9 k10

k13

k14  k15

17 k18