Oznam


Východosloslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje že :

 
11.septembra 2020 od 08.00 do 16.00 hod.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Čaklov z TS 5 - úsek od č.d 106 po č.d. 281, úsek od č.d. 145 po č.d. 104, úsek od č.d. 362 po č.d. 348, úsek od č.d. 320 po č.d. 310, úsek od č.d. 90 po č.d.102 (smer na obec Zámutov), úsek od č.d. 96 po č.d. 485, úsek od č.d. 542 po č.d. 521, úsek od č.d. 526 po č.d. 535, úsek od začiatku obce po č.d. 69, č.d. 506, 525, 524,Čaklov 70 Čaklov, ČOM: 0000604081, EIC: 24ZVS0000037748D Čaklov 508 Čaklov, ČOM: 0000420917, EIC: 24ZVS00004786445 Čaklov 520 Čaklov, ČOM: 0000341376, EIC: 24ZVS0000013904