Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam

dňa 16.12.2020 /streda/ o 16.00 hod. 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v kultúrnom dome v Čaklove.

Program