Zasadnutie krízového štábu

Dňa 1.3.2021  o 15.00 hod. zasadal krízový štáb obce na podnet Regionálneho

úradu verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou.

Uznesenie č.9/2021 zo zasadnutia krízového štábu obce zo dňa 1.3.2021

Na základe výsledkov antigénového testovania obyvateľov rómskej osady a obce Čaklov sa v našej obci 5.3.2021  /piatok/   uskutoční antigénové testovanie  obyvateľov osady a obyvateľov obce Čaklov.Testovania sa nemôžu zúčastniť  tie osoby, ktoré boli testované pozitívne na COVID -19 a majú nariadenú karanténu a ani tie, ktorí sú v karanténe z dôvodu, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.  

Testovanie sa uskutoční na 2 odberných miestach: 

Kultúrny dom  a areál Základnej školy 

od 8.00 hod. do 19.00 hod. /posledný odber o 18.30 hod./ 


Prestávka na dezinfekciu a obed bude v čase od 12:00-13:00 hod.