Oznam pre rodičov detí v MŠ

Dávame na vedomie rodičom, 

že od pondelka 15. marca 2021 bude

Materská škola Čaklov

 ZNOVU OTVORENÁ!