Zverejnenie VZN na pripomienkovanie

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čaklov  PDF

VZN je vyvesené na pripomienkovanie od 08.10.2021 do 22.10.2021.