Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s konštrukciou hniezdnej podložky do areálu Základnej školy Čaklov.

Pri zmene hniezdnej lokality odbornú pomoc poskytla štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Východoslovenská energetika a.s. Košice. Dôvodom preloženia je pôvodná lokalizácia hniezda na elektrickom stĺpe, na ktorom vplyvom situovania hniezda, hniezdenia a produktov hniezdenia potenciálne dochádza k výpadkom elektrickej energie, skratom, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k vzniku požiaru a k ohrozeniu zdravia občanov a majetku.

Zamestnanci obecného úradu

 • Ekonómka
 • Správa daní a poplatkov
 • Projekty, dane a poplatky
 • Sociálna oblasť
 • Sekretariát úradu
 • Marcela Vaľková
 • Bernardína Olexová
 • Mgr. Mária Verebová
 • Helena Krištová
 • Marcela Kocáková
 • ekonomicke@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • socialne@obeccaklov.sk
 • sekretariat@obeccaklov.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok 8.00 hod. 16.00 hod. 
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.