Aktivity v obci

Deň matiek 2019

dm1

  dm2

dm3

dm5

dm4

Čistenie potoka v obci 

                                       potok1    

potok2 potok3

                          potok7 

potok9 14potok

15potok 16potok

17potok 18potok

 19potok 20potok

21potok 23potok

 26potok 25potok

27potok 28potok

30potok 31potok

32potok 33potok

hasiči potok2  potok.40

hasiči potok 3 hasiči4potok

potok41 potok42

potok48  45 potok  1

 36potok 36p

 potok 47 potok50

potok51 potok53

Stavanie mája 2019


 maj20191

maj20192

maj20193

maj20194

   maj20195

    maj20196

Vývoz konárov  v obci 

vývoz konárov v obci.

vývoz konárov v obci

Areál - ZBERNÝ DVOR 

              zd62019

zd2019

     zd22019

      zd32019

      zd42019

zd72019

 zd82019

 92019

102019

Začiatok výstavby Komunitného centra

KC1

KC2


KC3

KC4

 Obec Čaklov zakúpila  štiepovací stroj 

štiep 2

štiep 1

Obec Čaklov prijala dňa 17.9.2018 od Ministerstva vnútra SR prívesný hasičský vozík s plnou výbavou.

vozik4

    vozik5

 3vozik

 dhzvozik

      v1 

 v2

                              

v5

 v4

Rekonštrukcia bytového domu 508 

5081

5082

5083

       5084

5085

Úprava verejného priestranstva v okolí kultúrneho domu

 ob1

ob3

ob2

Výsadba záhonov v parku 

zahon2 zahon1

 zahon3 kvety

                                kvet.zahon

Stavanie Mája 2018

maj1

maj2

maj4

maj5

maj6

Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov

3. etapa

kamery

V roku 2017 obec Čaklov získala finančné prostriedky vo výške 10 923,40 € od Rady vlády SR pre kriminalitu v rámci programu ,,Prevencia kriminality" pre projekt Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov. Za finančné prostriedky obec inštalovala 11 kusov kamier a príslušenstva ku kamerám. Miesta umiestnenia jednotlivých kamier boli vybraté na základe potreby zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti občanov ako aj skvalitnením ochrany svojho majetku.

Kamerový systém bol umiestnený na týchto miestach:

2ks kamier sú umiestnené na parkovisku pri Kultúrnom dome, ako aj za Kultúrnym domom

2ks kamier sú umiestnené na zástavke v strede obce

2ks kamier sú umiestnené pri príjazdovej ceste k Domu smútku

1ks kamery je umiestnený v areáli Základnej školy pri zadnom vchode

1ks kamery je umiestnený v rómskej osade pri výstavbe nájomných bytov

2ks kamier sú umiestnené pri novej bytovke č. d. 335 pri rímskokatolíckom kostole

1ks kamery je umiestnený na parkovisku pri obecnom úrade

Obec Čaklov má vytypované ďalšie priestory, na ktorých by bolo potrebné mať zvýšenú ochranu a v budúcom období sa bude naďalej uchádzať o finančné prostriedky z tohto programu.

kamera2 2

kamera2 1

kamera 3

kamera4

kamera5

kamera6

kamera7


Výročná členská schôdza SZZP v Čaklove 

szzp1

szzp2

szzp3

szzp4

Čistenie chodníkov v obci 

chodnik

Technické vybavenie z projektu Rozšírenie separovaného zberu v obci 

 r1

r2

r3

r4

r5

 r6

r7

Zimná údržba chodníkov a  miestnych komunikácií v obci 

zu1

zu2

zu3

zu4

zu5

zu10

zu6

zu7

zu8

zu9

Výročná členská schôdza DHZ Čaklov 

dhz


Stolnotenisový turnaj 30.12.2017

1.miesto : Martin Balog    Vranov n.T. 

2. miesto: Zdenko Fedorčák Čaklov 

3.miesto: Michal Mikloš Nižný Kručov 

st1


st2

st4

p5

st6

Koncoročné zasadnutie obecného zasadnuteľstva 22.12.2017

ob1

ob2

ob3

ob4

ob5

Jednota dôchodcov - posedenie pri jedličke a výstava vianočnej výzdoby  

3

1


5


4


6


Adventný veniec 

ad5

Príprava adventného venca  v obci 

ad1

ad2

ad3

ad4


Jednota dôchodcov - Deň úcty  k starším 

1

2u

3

4

6


7

8

9

10


KRST nového TRAKTORA PROXIMA ZETOR 

DSCN2289


Obec Čaklov dňa 12.10.2017 obdržala cez EUROFONDY Traktor 120 Hs PROXIMA ZETOR 

traktor 1


traktor 2

traktor3

traktor 4

traktor 5

traktor6

traktor7

Obec Čaklov dňa 12.10.2017 cez Eurofondy obdržala štiepkovač priemer cca 25 cm 

štiepkovač

Výrez suchých drevín v obci

d1

d2

d3

Údržba verejného priestranstva - smer Zámutov 

u1

u2

u3

u4

Výmena kríža 

križ1

križ 2

kríž 3

križ4

Úprava  parku 

park1

park 2

park 3


park 4

Športový deň samosprávy v Komáranoch

s1

s2

s3


Alsfaltovanie miestnej komunikácie v obci  1.záhumne

a1

a2

a3

Úprava obecných garáži 

DSCN1730

DSCN1721

DSCN1724

DSCN1748

DSCN1751

 Kvetinové záhony v parku obce

DSCN1336

DSCN1369DSCN1370   DSCN1376