Premiestnenie bociana

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s konštrukciou hniezdnej podložky do areálu Základnej školy Čaklov.

Pri zmene hniezdnej lokality odbornú pomoc poskytla štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Východoslovenská energetika a.s. Košice. Dôvodom preloženia je pôvodná lokalizácia hniezda na elektrickom stĺpe, na ktorom vplyvom situovania hniezda, hniezdenia a produktov hniezdenia potenciálne dochádza k výpadkom elektrickej energie, skratom, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k vzniku požiaru a k ohrozeniu zdravia občanov a majetku.

Hlavny kontrolor a kronikár

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník
    
    

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok 8.00 hod. 16.00 hod.
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.