Uznesenia obecného zastupiteľstva 2014-2018

Rok 2015

Uznesenie č.1/2014 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2014 [PDF]

Uznesenie č.2/2015 z  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.01.2015 [PDF]

Uznesenie č.1/2015 z  1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.02.2015 [PDF]

Uznesenie č.2/2015  z  2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.03.2015 [PDF]

Uznesenie č.3/2015  z  3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.03.2015

Uznesenie č.3/2015  z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.4.2015

Uznesenie č.4/2015 zo 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2015

Uznesenie č.4/2015 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2015

Uznesenie č.5/2015 z 5.mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2015

Uznesenie č.5/2015 z 5 zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6.11.2015

Uznesenie č.6/2015 zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015

Uznesenie č.6/2015 zo 6.mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.12.2015

 Rok 2016

Uznesenie č.1/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8.1.2016

Uznesenie č.1/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.2.2016

Uznesenie č.2/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2016

Uznesenie č.2/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 5.5.2016

Uznesenie č.3/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.5.2016

Uznesenie č.3/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2016

Uznesenie č.4/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20.7.2016

Uznesenie č.4/2016 zo 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 3.8.2016

Uznesenie č.5/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.10.2016

Uznesenie č.5/2016 z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2016

Uznesenie č.6/2016 zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2016

Uznesenie č.7/2016 zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2016

Rok 2017

Uznesenia č.1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.02.2017

Uznesenie č.2/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.02.2017

Uznesenia z 3. zasadnutia ObZ od č.3/2017 do č.10/2017 zo dňa 3.4.2017

Uznesenia zo 4.zasadnutia ObZ od č.11/2017 do č.16/2017 zo dňa 24.4.2017

Uznesenia z 5.zasadnutia ObZ od č.17/2017 do č.40/2017 zo dňa 9.6.2017

Uznesenia zo 6.zasadnutia ObZ obce Čaklov zo dňa 20.7.2017

Uznesenia zo 7.zasadnutia ObZ obce Čaklov zo dňa 7.8.2017

Uznesenia z 8. zasadnutia ObZ obce Čaklov zo dňa 13.10.2017

Uznesenia z 9.zasadnutia ObZ zo dňa 30.10.2017

Uznesenia z 10. zasadnutia ObZ zo dňa 1.12.2017

Uznesenia z 11.zasadnutia ObZ zo dňa 15.12.2017

Uznesenie z 12.zasadnutia ObZ zo dňa 22.12.2017

Hlavny kontrolor a kronikár

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník
    
    
------------ 

Úradné hodiny

Pondelok 07.30 hod. 15.30 hod.
Utorok 07.30 hod. 15.30 hod.
Streda 07.30 hod. 16.00 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok 07.30 hod. 15.00 hod.