Zverejnené zmluvy 2018

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Kúpna zmluva na pozemok  

Hudák spol.s.r.o. IČO: 36464562   prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 87 m2

 435.-€

10.1.2018 

16.1.2018

Kúpna zmluva a Dohoda o predkupnom práve

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A 093 03 Vranov nad Topľou  IČO: 44970072 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcelné číslo 753/43, vo výmere 1250 m2

6250,00€

19.1.2018

19.1.2018