Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a,

týmto zvolávam  dňa 16.6.2021 o 17.00 hod 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

v  KD v Čaklove.