Informácia

OZNAM

V prípade potreby : otvorenie Domu smútku,

uloženia mŕtveho do chladiarenského boxu

volať pracovníkov obce :


Pavol BIŽ                             0915 173 400

Jozef DEMČÁK                      0905 182 749


Pohrebné služby :

Pohrebná služba REMA         0905 281 611

Ivan PAUKO                           0905 323 056