Informácia

k AG komerčnému testovaniu vo Vranovskej nemocnici

k 25.6.2021 nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou  ukončila  poskytovanie

bezplatného AG testovanie pre verejnosť.

Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime ako bola dostupná do 25.6.2021

Na základe toho bude nemocnica od  7.7.2021 pre verejnosť ponúkať komerčne Ag testovanie 3x týždenne

v pracovné dni : Pondelok- Streda- Piatok v čase 13:00 – 15:30 hod. v priestoroch MOM Ag.

Cena 1 testu Ag pre 1 osobu je 14,90 €, poplatok bude možné vyplatiť na recepcii nemocnice.