Očkovanie organizované Intervenčným tímom MZ SR v obci Čaklov

Prehľad o počte zaočkovaných:

V rámci očkovania na ochorenie COVID-19 v obci Čaklov realizované dňa 29.06.2021 sa zaočkovalo 270 občanov vakcínou Phizer.

Dňa 27.07.2021 sa uskutočnilo preočkovanie 247 občanov vakcínou Phizer, jednodávkovou vakcínou Jannsen bolo zaočkovaných 85 občanov.