Zverejnenie VZN na pripomienkovanie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čaklov o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou

Návrh VZN o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou PDF

Zverejnené na pripomienkovanie od 02.08.2021 do 16.08.2021