Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Čaklov zverejňuje Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.  PDF