Oznam

Vážení občania 

Žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Čaklov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci,ohrozujú občanov, najmä deti.  V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov.

Aj takéto plemená sa pohybujú po obci   


   6305419 1200x