POĎAKOVANIE

Vážení spoluobčania : 

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí vo voľbách podporili svojho kandidáta.Volebná účasť 57,76 % svedčí o tom, že väčšina našich občanov sa zaujíma o dianie v našej obci.Som presvedčený, že je v záujme nás všetkých,vrátane novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech občanov a verím, že spoločnými silami dokážeme ďalej napĺňať naše ciele, ktoré som prezentoval vo svojom volebnom programe.Chcem byť starostom obce pre všetkých a vykonávať svoju funkciu zodpovedne a čestne.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prejavenú dôveru.

Andrej DRAGULA