Výrub drevín

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ, alebo elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

č.k.             Dátum začatia konania        Dátum zverejnenia        Potvrdenie účasti       

26/1/2023   18.1.2023                             18.1.2023                                         7                                     

Predmet  konania : Martin Hrabčák, Porubská 683/36, Vranov nad Topľou

– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcelách v k.ú. Čaklov.