Informácie

Kontaktné údaje na poruchové linky

Elektrina0800 123 332

Plyn 0850 111 727 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť: 
Dispečer – 0902 968 226 Východoslovenská distribučná: v prípade nutnosti a čase keď vznikne mimoriadna udalosť volať číslo 112.  
Operátor na čísle 112 vašu žiadosť vybaví alebo Vás priamo prepojí na konkrétneho pracovníka. 
Táto možnosť sa dá využiť len v prípade vzniku mimoriadnej udalosti!!! 
V ostatných prípadoch je potrebné volať poruchovú linku. 
Poruchová linka – 0850 123 333