Oznámenie o strategickom dokumente PSK

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2025"

Zverejnené od 26.4.2024 do 10.5.2024 

LINK - oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"

Zverejnené od 26.4.2024 do 10.5.2024

LINK - oznámenie