Zverejnenie schváleného VZN

Zverejnenie schváleného VZN obce č. 4/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnkov č. 3/2023 územného plánu obce Čaklov

Zverejnené od 31.05.2024 do 29.06.2024

Všeobecne záväzvé nariadenie obce č 4/2024