Rímskokatolícka cirkev

História

Čaklov už v minulých storočiach bol filiálkou rímskokatolíckej farnosti v Soli. Namiesto dreveného kostolíka, ktorý stál pôvodne na západnej strane obecného potoka tečúceho cez Čaklov, bol postavený v roku 1861 nový murovaný kamenný kostol, a to na konci dediny. Zasvätili ho Nanebovzatiu Panny Márie. V 60. rokoch 20. storočia bola vykonaná čiastočná oprava kostola. Rímskokatolícky kostol v Čaklove bol zaradený k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam okresu Vranov nad Topľou.

 • Po prevratových udalostiach v roku 1989 sa začal v obci rozvíjať pravidelný cirkevný život, ktorý predchádzajúci politický režim veľmi neumožňoval.
 • V roku 1994 sa začala rodiť myšlienka postavenia nového kostola z dôvodov malej kapacity starého kostola.
 • Pápež Ján Pavol II. pri návšteve Košíc 3. júla 1995 medzi inými posvätil základný kameň budúceho chrámu  v Čaklove. 12. septembra v tom istom roku bol Mons. Alojzom Tkáčom, arcibiskupom Košickej arcidiecézy posvätený pozemok a základy nového kostola.
 • Dňa 22. augusta 2001 sa uskutočnilo kolaudačné konanie ohľadom odovzdania stavby kostola.
 • Dňa 17. júna 2001 sa v novom kostole uskutočnili ekumenické bohoslužby, v rámci ktorých boli vysvätené symboly obce – erb, vlajka, pečať a insígnie starostu.
 • V nedeľu 27. októbra 2001 sa uskutočnila slávnostná posviacka nového kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Súčasnosť

 • Rozhodnutím otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča bola od 1. júla 2004 zriadená nová farnosť Nanebovzatia Panny Márie Čaklov s filiálkou  Zámutov. Od tohoto dňa sa začala zaznamenávať novodobá história rímskokatolíckej Cirkvi v Čaklove.
 • 23. júla 2005 boli do chrámu dovezené nové zvony Ján, František a Štefan, ktoré 24. júla 2005 pri návšteve Čaklova slávnostne posvätil J. E. Mons Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku. Pre čiastočné konštrukčné komplikácie, sa však na ich inštaláciu čakalo do augusta 2007.
 • Po vypracovaní projektu a výrobe konštrukcie na záves zvonov sa dňa 4.augusta 2007 konštrukcia o celkovej váhe 1700 kg doviezla a v ten deň zároveň ručne vyniesla do kostolnej veže. S inštaláciou konštrukcie a prípravou na zavesenie zvonov sa započalo 6.augusta 2007. Dňa 7. augusta 2007 sa v podvečerných hodinách zvony zavesili do kostolnej veže. Slávnostné rozozvučanie zvonov bolo 8. augusta 2007 o 19.00 hodine. Od tohto dňa chrám Nanebovzatia Panny Márie ohlasuje celému okoliu, že náš chrám má tri krásne a hlasom naplnené zvony.
 • Po vypracovaní projektu sa v jeseni 2006 začali aj práce na stavbe farskej budovy pri kostole. Farská budova bola dokončená v jeseni 2009, kedy začala slúžiť svojmu účelu: pastoračné centrum, kancelária farského úradu ako aj byt farára.
 • web: www.farnostcaklov.edupage.sk