Verejné obstarávanie 2014

Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 1. štvrťrok 2014

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

5.160,00

Osobné ochranné pracovné prostriedky

VP Technika s.r.o.,
Pod hradom 407/28, Strážske,
IČO 31725210

15.600,00

Pracovné náradie

VP Technika s.r.o.,
Pod hradom 407/28, Strážske,
IČO 31725210


Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 2. štvrťrok 2014

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

14.986,80

Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome

EUROGASTROP, s.r.o.
Bardejovská 15
Prešov
IČO 44137761

9.998,35

Výmena podlahy v kultúrnom dome

STELL s.r.o.
Dobrianskeho 1580
Vranov n/T.
IČO 36500771

2.160,00 Oprava omietky v kultúrnom dome STELL s.r.o.
Dobrianskeho 1580
Vranov n/T.
IČO 36500771

Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 3. štvrťrok 2014

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

23880

Digitálny multifunkčný systém A3 s funkciou kopírky-tlačiarne-skenera pre sieťovú tlač a skenovanie vrátane základného softwéru

DD21 s.r.o.
Švábska 107, Prešov
IČO 43818030

7560

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby-rozšírenie IBV Čaklov, 13 bytových domov - časť elektro

EL PRO KAN s.r.o.
M.R.Štefánika 212/181
Vranov n/T.
IČO 44104944

26400 Inštalácia ústredného kúrenia GASKO-KOZMA s.r.o.
Budovateľská 52/A,Prešov
IČO: 44246331
9360 Výmena okien v Základnej škole Astherm spol.s r.o.
Budovateľská 1278
Vranov n/T.
IČO 36605352
19920 Stravovacie poukážky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
IČO:31396674


Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 4. štvrťrok 2014

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

Hodnota zákazky v EUR s DPH

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného obstarávateľa

11 040

Výmena okien a dverí v Kultúrnom
dome v Čaklove

PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Staničná 1250, Vranov nad Topľou
IČO 36 823 945

1907,39

Dodávka hliníkových okien
a parapiet, ich montáž a vysprávky

PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Staničná 1250, Vranov nad Topľou,
IČO 36 823 945

5261 Dodávka a montáž informačných
panelov pre meranie rýchlosti
vozidiel
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
Bôrik, 7/A, Bratislava,
IČO:44 618 981
35 862,67 Oprava miestnej komunikácie INBAP s.r.o., Okulka 9/5, Vranov n/T.,
IČO 44 700 571
35901,46 Oprava živičného povrchu miestnej
komunikácie
MOUREZ s.r.o., B. Němcovej 1143,
Vranov n. T., IČO: 36 486 485
6250 Dodávka a montáž kamerového
systému
KAMTEL, spol. s r.o., Kendice 117
IČO 36 660 990
7169,82 Rekonštrukcia balkóna PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.,
Staničná 1250, Vranov nad Topľou
IČO: 36 823 945
23988 Dodávka tonerov a naplní do
tlačiarní
DD21 s.r.o.,Švábska 107, Prešov
IČO: 43 818 030
28195,38 Výstavba spevnenej plochy VODOSTAV Vranov, s.r.o.,
B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou
IČO: 36 467 944
17900 Dodávka motorového vozidla PGT s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov
IČO: 36 483 516
23988 Pracovné náradie VP-TECHNIKA s.r.o.,
Pod hradom 407/28, Strážske
IČO: 46 912 231
17940 Vypracovanie projektovej
dokumentácie pre ÚR, SP a RS
„Rozšírenie kanalizácie v obci
Čaklov“
MEP Prešov, Ing. Gajdoš Jozef,
autor.stav.inžinier, obchod-inžinieringprojekcia,
Ružová 10, Prešov
IČO: 31 246 982
6975,60 Materiálno-technické zabezpečenie
DHZ
Prometeus-Sl s.r.o., Levočská 35,
Stará Ľubovňa, IČO: 36 463 906
7839,90 Športové potreby a oblečenie Jakub Dušička, Lesná 2035/9,
Ružomberok, IČO 47 930 390
23988 Osobné ochranné pracovné
prostriedky
VP-TECHNIKA s.r.o.,
Pod hradom 407/28, Strážske
IČO: 46 912 231
23988 Kancelárske potreby ALDA Vranov n/T., s.r.o., Hudcovce
IČO: 36 463 116
23988 Čistiace prostriedky Mária Kolesárová, Prešovská 553,
Vranov nad Topľou, IČO: 33 261 211
23988 Elektromateriál EDISON SK s.r.o., Prešovská 437,
Vranov nad Topľou, IČO: 46 694 447