Okapové chodníky a spevnené plochy

Názov zákazky: Okapové chodníky a spevnené plochy zakázka zadávaná podľa § 117 zákona č.343/2015 - stavebné práce

1. Výzva súbor PDF

2.Príloha č.1 SO1  Okapové chodníky  KD súbor PDF  súbor XLSX

3.Príloha č.2 SO2  Spevnené plochy KD súbor PDF súbor XLSX

4. Príloha č.3 SO3 Okapové chodníky OZS  súbor PDF súbor XLSX

5. Príloha č.4  Súhrnný list stavby  súbor PDF súbor XLSX

6. Príloha č.5 Návrh minimálnych zmluvných podmienok  súbor PDF súbor DOC