Rekonštrukcia strechy BD 508

Názov zákazky :  " Rekonštrukcia  strechy BD 508 "  stavebná časť 

1. Výzva  PDF

2.Príloha č.1 Krycí list rozpočtu,rekapitulácia rozpočtu,rozpočet  súbor PDF

3.Príloha č.2 Súhrnný list stavby,rekapitulácia objektov stavby   súbor PDF

4.Príloha č.1 a príloha č.2   súbor XLSX

5. Príloha č.3 Návrh zmluvy súbor PDF,  súbor DOC