Rekonštrukcia strechy - BD 501

Názov zákazky : " Rekonštrukcia strechy-BD 501 " stavebná časť

1. Výzva  PDF

2. Príloha č.1  Krycí rozpočet ,rekapitulácia, rozpočet  súbor PDF   súbor xlsx

3.Príloha č.2 Súhrnný list stavby, rekapitulácia objektov stavby súbor  PDF  súbor xlsx

4.Príloha č.3  Návrh zmluvy súbor DOC súbor PDF