Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu v obci Čaklov – externé riadenie projektu

Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu v obci Čaklov – externé riadenie projektu


1. Výzva PDF

2. Zmluva PDF