Nákup ovocia a zeleniny do školskej jedálne v obci Čaklov

VÝZVA  ovocie a zelenina   PDF

NÁVRH na plnenie kritérií ovocia a zeleniny  DOCX

TABUĽKA  ovocia a zeleniny DOC