Nákup pečiva a pekárenských výrobkov do Školskej jedálne v obci Čaklov

VÝZVA pečiva a pekárenských výrobkov   PDF

NÁVRH na plnenie kritérií pečiva  DOC

TABUĽKA pečiva a pekárenských výrobkov ODT

Zápis z vyhodnotenia - Nákup pečiva a pekárenských výrobkov do Školskej jedálne v obci Čaklov