Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť I. mäso, mäsové výrobky a ryby

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť I. mäso, mäsové výrobky a ryby

Výzva na predkladanie cenovej ponuky  PDF

Návrh na plnenie kritérií  DOCX

Príloha č. 1 - tabuľka  ODS