Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť II. pečivo a pekárenské výrobky

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť II. pečivo a pekárenské výrobky

Výzvy na predkladanie cenovej ponuky  PDF

Návrh na plnenie kritérií  DOCX

Príloha č. 1 - tabuľka  ODS