Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť III. ovocie a zelenina

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť III. ovocie a zelenina

Výzva na predkladanie cenovej ponuky  PDF

Návrh na plnenie kritérií   DOCX

Príloha č. 1 - tabuľka  ODS