image 6b2dee md 4c9a58 md

Oznamujeme občanom, že od stredy 28.9.2022 bude pri zbernom dvore umiestnený veľkoobjemový kontajner

do piatku 30.9.2022.

Na zberný dvor je možné vyvážať konáre.

Dňa 21. septembra 2022 starosta obce zavítal do priestorov  Komunitného centra Čaklov, v ktorom aktuálne prebieha  rekvalifikačný kurz "Šička" v období od 16.septembra 2022 do 14. októbra 2022. Tento kurz sa uskutočňuje pre dvanástich záujemcov pod odborným vedením lektorky. Realizáciu tohto kurzu zastrešuje košická vzdelávacia inštitúcia NOVA TRAINING.

IMG 20220921 095153 IMG 20220921 094304

IMG 20220921 094328 IMG 20220921 095149

  

 volby2022                                      Image39399        

INFORMÁCIA A LEHOTA

NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

  

Kandidátne listiny pre voľby starostu obce a voľby do obecného zastupiteľstva

je možné podať v pracovných dňoch počas úradných hodín obecného úradu 


                                                            Pondelok,Utorok,Štvrtok :  8.00 hod. - 16.hod.

                                                             Streda :  8.00 hod.- 17.00 hod.

                                                             Piatok :  8.00  hod.- 15.00 hod. 

  

Termín odovzdania kandidátnych listín je

30.august 2022 do 24.00 hod.

TERMÍN A PRESNÝ ČAS ODOVZDANIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

 

DŇA 30.8.2022 (utorok) ODPORÚČAME VOPRED DOHODNÚŤ TELEFONICKY 

   


0917 874 313   z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Obecnom úrade Čaklov.Obec Čaklov zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v r.2022

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií


Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022


 Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022


 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

  

PRERUŠENIE ELEKTRINY dňa 30.8.2022 OD 9.00 hod DO 11.30 hod.

viď link :  OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

PREUŠENIE ELEKTRINY dňa 31.8.2022 OD 9.00 hod.DO 11.30 hod.

viď link : OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

PRERUŠENIE ELEKTRINY dňa 31.8.2022 OD 11.00 hod. DO 13.30 hod.

viď link : OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

kampaň

Prešovský samosprávny kraj pozýva občanov k účasti na 1. ročníku kampane PSK "Do školy a do práce na bicykli", ktorá sa uskutoční v čase od 01.09.2022 do 30.09.2022. Doplňujúce informácie, pravidlá súťaže  aj s potrebnou registáciou nájdete na stránke  https://cyklo.psk.sk/sutaze/do-prace-a-skoly-na-bicykli

VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľov dôchodcov je vyvesené na pripomienkovanie od 01.07.2022 do 15.07.2022.

link na VZN - PDF

 seniori 2  seniori1

nosenie respirátora

vln

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a

krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Čaklov, Obecný úrad Čaklov 116, 094 35 Soľ,

alebo elektronicky na adresu i Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Potvrdenie účasti

Predmet

3/2022

08.04.2022

08.04.2022

7 dní

Spojená škola Čaklov, Čaklov 249, 094 35 Soľ

– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.

o ochrane /prírody a krajiny v znení n.p. v,

v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Čaklov.

        utečenci

                                            Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

                                                               Vážení občania!

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch,aby ich nahlásili na obecnom úrade  v deň ubytovania, resp. nasledujúci deň po ubytovaní. 

                                    Vážení občania,

vzhľadom na závažnú situáciu na Ukrajine a narastajúcej miere

občanov Ukrajiny na hraniciach sa Obecný úrad Čaklov

rozhodol zorganizovať humanitárnu zbierku.

V prípade záujmu môžete materiálne potreby

doručiť na Obecný úrad Čaklov

od  28.02.2022 do 02.03.2022 v čase od 08:00 do 16:00 hod. 

Zoznam materiálnych potrieb (viď plagát uvedený nižšie)

zbierka pre ukrajinu

ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/obec_letecky.jpg

Samospráva

Top správa

Obec Čaklov, leží v severnom výbežku východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi Zámutovského – Starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, západnú...

Viac info...
Obecné symboly

Erb obce Erb obce má túto podobu,  v modrom štíte medzi dvomi, zo zelenej pažite vyrastajúcimi vysokými zlatými klasmi na listnatých  steblách  stojací strieborný...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/den_matiek_c.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/bocian_hniezdo.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/park.jpg

Život v obci

Top správa

Dňa 8. mája 2011 sa uskutočnila v našej obci výročná členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých...

Viac info...

Dňa 1.4.2011 v našej obci  bolo hniezdo bociana bieleho z elektrického stĺpu rodinného domu súpisné číslo 331, premiestnené na samostatne stojaci betónový stĺp s...

Viac info...

Naše parky boli kedysy pýchou obce Udržiavaný park je ozdobou každej obce, žiaľ, v našom okrese máme iba zvyšky parkov, ktoré boli kedysi pýchou panských sídiel – kaštieľov...

Viac info...
ROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2013/caklov_cd.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turnaj_kalcet.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/turisticka_akcia.jpgROKMININEWS ERROR: File not found: obrazky/clanky_2011/fsk_caklov.jpg

Šport, Kultúra, Cirkev

Top správa

FSk Čaklov dňa 20.4.2013 pokrstila svoje nové CD s názvom "Kedz nam u Čekľove hudaci zahrali..." CD možno zakúpiť na tel. č. 0949 233 148, alebo nás kontaktujte...

Viac info...

V poradí už tretí ročník turnaja v kalčete je pre obhajcov titulu, nových hráčov, ale aj pre nás permanentných pripravený aj tento rok!
Dátum, miesto...

Viac info...

V poslednú aprílovú sobotu 30.04.2011 za pekného počasia sa v našej obci uskutočnila turistická akcia. Zraz bol pri obchode Jednoty (dreveňák)....

Viac info...

Folklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava...

Viac info...