Oznam Východoslovenskej distribučnej spoločnosti

Spoločnosť Východoslovenská distubučná, a. s. oznamuje predĺženie  termínu vykonania

úprav vlastného distribučného zariadenia a s tým spojený vstup na pozemok do 31.12.2021.

V prípade ďalších informácii prosím kontaktujte Odbor Projekty, tel. č. +421(0)55610237

                        Oznámenie o vstupe na pozemok