Zákazky s nízkou hodnotou

 Dátum    Názov                                                                                                            
23.1.2017 Oprava Domu smútku
01.02.2017 Rozšírenie separovaného zberu v obci Čaklov  
03.03.2017  Okapové chodníky a spevnené plochy
23.03.2017 Kamerový monitorovací systém a káblové prepojenie
30.03.2017 MŠ (4.triedna) dodávka a montáž kuchynskej linky a krytu na radiátor
19.04.2017 Spevnená plocha RB 501
15.06.2017 Rekonštrukcia strechy BD 508
21.07. 2017

Interierové vybavenie pre nábytok Komunitné centrum Čaklov                           

02.08.2017

Rekonštrukcia strechy - BD 502

20.10.2017

Rekonštrukcia strechy - BD 501

14.11.2017

Kanalizačné a vodovodné prípojky

20.11.2017

Spevnená plocha p.č.533 a 534

20.03.2018

Chodník a oplotenie na p.č. 533 a 534

04.04.2018

Spevnená plocha

22.5.2018

Oprava bytového domu s.č.508

04.10.2019

Zabezpečovacie systémy v obci Čaklov

11.10.2019

Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu v obci Čaklov - externé riadenie projektu

26.5.2020

Výstavba detského ihriska

28.5.2020

Stravovacie služby - stravné poukážky

26.6.2020 Nákup ovocia a zeleniny do Školskej jedálne v obci Ćaklov
26.6.2020

Nákup pečiva a pekárenských výrobkov do Školskej jedálne v obci Čaklov

26.6.2020

Nákup mäsa a mäsových výrobkov do Školskej jedálne v obci Čaklov

26.6.2020

Nákup ostatných potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov

13.7.2020

Nákup a dodávka tonerov pre obec Čaklov

17.8.2021

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť I. mäso, mäsové výrobky a ryby

17.8.2021

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť II. pečivo a pekárenské výrobky

17.8.2021

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť III. ovocie a zelenina

17.8.2021

Obstaranie potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov - časť IV. ostatné potraviny a mliečne výrobky