Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev bola v 50. rokoch 20. storočia zakázaná a rozpustená, chrámy a majetok hnuteľný i nehnuteľný bol odovzdaný z úradnej moci pravoslávnej cirkvi. Farári a veriaci mali prestúpiť na pravoslávnu vieru. Gréckokatolíci v Čaklove sa však prihlásili k rímskokatolíkom.

  • V súčasnosti patria čaklovskí gréckokatolíci do novovytvorenej farnosti v Zámutove a to od roku 2001.
  • Od roku 2001 veriaci v Čaklove využívali k bohoslužbám budovu bývalej evanjelickej a.v. školy.
  • Od marca 2006 sa greckokatolícky veriaci k bohoslužbám stretávajú v starom rimskokatolíckom chráme našej obce.