Evanjelická cirkev a. v.

Veriaci tejto cirkvi majú dodnes početné zastúpenie medzi obyvateľmi obce. Čaklovskí evanjelici dlho obdobie nemali svoj vlastný chrám, kde by mohli uskutočňovať bohoslužby. Vykonávali sa zväčša iba v jednotlivých domoch a trvalejšie v domácnostiach Anny Hurňákovej a Márie Sedlákovej.

  • V roku 1935 sa čaklovskí evanjelici uzniesli, že postavia murovanú zvonicu, ktorá by slúžila už ako veža pre budúci chrám.
  • V mesiaci júl 1968 sa uskutočnila prvá finančná zbierka na výstavbu kostola. Projekt kostola vyhotovil architekt Ing. Mokroš z Michaloviec. Ešte v roku 1968 bola podaná na Okresný národný výbor, ale výbor zakázal stavbu kostola. Bol to vlastne v tom čase dôsledok proticirkevnej politiky štátu.
  • Začiatkom roku 1970 napriek zákazu začali s výstavbou kostola. V rok 1976 bolo dané politické povolenie na pokračovanie vo výstavbe a v októbri roku 1976 bolo konečne vydané aj stavebné povolenie.
  • Posviacka chrámu sa uskutočnila 18. decembra 1977.


Duchovné vedenie farnosti mál na starosti dlhé roky dost. pán farár Mišina... Po jeho premiestnení do inej farnosti nastúpila PaedDr. Marta Feriová, ktorá farnosť v Soli viedla 8 rokov do 30. júna 2006.

Po jej premiestnení bolo vedienie Soľanskej farnosti vedené Administrátorským zborom z Vranova Mgr. Galom do príchodu miestneho farára dňa 15. októbra 2006.

Duchovným vedením Evanjelickej cirkvi v Soli je od 15. októbra 2006 poverený miestny farár Mgr. Ľubomír Kubačka s kaplánkou Zuzanou Kubačkovou.