Uznesenia obecného zastupiteľstva

Rok 2015

Uznesenie č.1/2014 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2014 [PDF]

Uznesenie č.2/2015 z  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.01.2015 [PDF]

Uznesenie č.1/2015 z  1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.02.2015 [PDF]

Uznesenie č.2/2015  z  2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.03.2015 [PDF]

Uznesenie č.3/2015  z  3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.03.2015

Uznesenie č.3/2015  z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.4.2015

Uznesenie č.4/2015 zo 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2015

Uznesenie č.4/2015 zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2015

Uznesenie č.5/2015 z 5.mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.10.2015

Uznesenie č.5/2015 z 5 zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6.11.2015

Uznesenie č.6/2015 zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015

Uznesenie č.6/2015 zo 6.mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.12.2015

 Rok 2016

Uznesenia č.1/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8.1.2016

Uznesenia č.1/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.2.2016

Uznesenie č.2/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2016

Uznesenie č.3/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.5.2016

Uznesenie č.3/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2016

Uznesenie č.4/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20.7.2016

Uznesenie č.4/2016 zo 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 3.8.2016

Uznesenie č.5/2016 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.10.2016

Uznesenie č.5/2016 z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2016

Uznesenie č.6/2016 zo 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2016

Uznesenie č.7/2016 zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2016

Rok 2017

Uznesenia č.1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.02.2017

Uznesenie č.2/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.02.2017

Uznesenia z 3. zasadnutia ObZ od č.3/2017 do č.10/2017 zo dňa 3.4.2017

Uznesenia zo 4.zasadnutia ObZ od č.11/2017 do č.16/2017 zo dňa 24.4.2017

Uznesenia z 5.zasadnutia ObZ od č.17/2017 do č.40/2017 zo dňa 9.6.2017

Uznesenia zo 6.zasadnutia ObZ obce Čaklov zo dňa 20.7.2017

Uznesenia zo 7.zasadnutia ObZ obce Čaklov zo dňa 7.8.2017

Uznesenia z 8. zasadnutia ObZ obce Čaklov zo dňa 13.10.2017

Uznesenia z 9.zasadnutia ObZ zo dňa 30.10.2017

Uznesenia z 10. zasadnutia ObZ zo dňa 1.12.2017

Uznesenia z 11.zasadnutia ObZ zo dňa 15.12.2017

Uznesenie z 12.zasadnutia ObZ zo dňa 22.12.2017

ROK 2018

Uznesenie z 1.zasadnutia ObZ zo dňa 23.2.2018

Uznesenie z 2.zasadnutia ObZ zo dňa 26.3.2018

Uznesenia z 3.zasadnutia ObZ zo dňa 11.5.2018

Uznesenia zo 4.zasadnutia ObZ zo dňa 24.5.2018

Uznesenia z 5. zasadnutia ObZ zo dňa 22.06.2018

Uznesenia zo 6.zasadnutia ObZ zo dňa 13.8.2018

Uznesenia zo 7.zasadnutia ObZ zo dňa 10.9.2018

Uznesenia z 8.zasadnutia ObZ zo dňa 18.9.2018

Uznesenia z 9.mimoriadneho zasadnutia ObZ zo dňa 6.10.2018

Uznesenie z 10.zasadnutia ObZ zo dňa 31.10.2018

Uznesenie z 11. zasadnutia ObZ zo dňa 23.11.2018

Uznesenie z 12.zasadnutia ObZ zo dňa 29.11.2018 od č.174 po č.189

Uznesenia z 12.zasadnutia ObZ zo dňa 29.11.2018 od č.190 po č.209

Uznesenia z 12.zasadnutia ObZ zo dňa 29.11.2018 od č.210 po č.227

1.ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2018

 Uznesenia z 1.ustanovujúceho zasadnutia ObZ konaného dňa 7.12.2018

Uznesenia z 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.12.2018

Uznesenie č.35/2018 z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čaklov zo dňa 28.12.2018

Rok  2019

Uznesenia z 3.zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.1.2019

Uznesenia zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.2.2019

Uznesenia z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.4.2019

Uznesenia zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.5.2019

Uznesenia zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.6.2019

Uznesenia z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.7.2019

Uznesenia z 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.8.2019

Uznesenia z 10.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.8.2019

Uznesenia z 11.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2019

Uznesenia z 12.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2019

Uznesenia z 13.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.11.2019

Uznesenia zo 14.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019

Uznesenia z 15.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.12.2019

ROK 2020

 Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.3.2020

Uznesenia z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2020

Uznesenia z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.8.2020

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa zo dňa 18.11.2020

Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2020

ROK 2021 

Uznesenia z 1 zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17.3.2021

Uznesenia z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2021

Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.08.2021

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 3.11.2021

Uznesenie č.77/2021 z 5 .zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2021

Uznesenie od č.78 do 99/2021 z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2021

Uznesenie od č. 100 do č. 103 zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 22.12.2021

ROK 2022

Uznesenia z 1. zasadanutia Obecného zastupiteľstva dňa 2.3.2022

Uznesenia z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20.4.2022

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2022

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 18.7.2022

Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 12.10.2022

Uznesenie zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 18.11.2022

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uznesenia z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2022

Uznesenia z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022

_________________________________________________________________

ROK  2023

Uznesenia z 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.3.2023

Uznesenia z 2.zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.5.2023

Uznesenia z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.6.2023

Uznesenia zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.8.2023

Uznesenia z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2023

Uznesenia zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2023

Uznesenia zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2023

ROK 2024 

Uznesenia z 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2024

Uznesenie z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10.5.2024

Uznesenia z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30.5.2024


Hlavny kontrolor a kronikár

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník
    
    

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.